drive-in-maly

Regále Drive In. Vysoko efektívny spôsob využitia paletových regálov.