policovy_regal

Policový regál doplnený o deliče políc a dvoj krídlové dvere, ktoré vytvoria uzamykateľnú skriňu.