ochrana-stojky

Ochrana stojky zabraňuje priamemu poškodeniu stojky regálu.