skladacia-prerpavka-novy

Skladacie prepravky FB a ich použitie

Používaním skladacích prepraviek FB vie zákazník ušetriť skladovacie priestory a v neposlednom rade aj finančné prostriedky pri ich prípadnom transporte späť ako prázdnych obalov.