Vybavujeme prevádzky, výrobné haly a sklady


Spoločnosť K INVEST group, spol. s.r.o. vybavuje prevádzky, výrobné haly a sklady. Už bezmála 20 rokov ju vedie jej zakladateľ René Kováč. Špecializuje sa na vybavenie prevádzok, výrobných hál a skladov. Dodáva a montuje systémy, ktoré sprehľadnia skladové zásoby, zefektívnia výrobu a uľahčia prácu. V ponuke K INVEST nájdete šatníkové skrine, vybavenie dielenských vozidiel, pracovné stoličky, plastové a kovové nádoby rôzných rozmerov a spracovaní, plastové a lisované palety, policové, paletové a konzolové regále a množstvo ďalších doplnkov.

René Kováč o spoločnosti K INVEST group, spol. s.r.o.
Čo vás viedlo k založeniu firmy K INVEST?
K založeniu K INVEST ma viedla predovšetkým potreba samostatnosti, chcel som byť sám sebe pánom. Mal som dojem, že keď budem mať vlastnú firmu, budem si riadiť svoj čas. Opak bol pravdou. Čas mi organizujú najmä potreby firmy. V čase, keď som v roku 1997 začínal, bolo málo firiem so zameraním na zariaďovanie skladov a prevádzok. S príchodom zahraničných investícii prichádzala aj konkurencia. Niektorí zostali, iným bol slovenský trh malý.

Prečo ste zvolili názov K INVEST?
V názve našej firmy sa zrkadlia naše začiatky. “K” je prvé písmeno priezviska a slovo INVEST nám pripomína investíciu času a financií v začiatkoch podnikania. Tomuto názvu sme verili a už by sme ho nezmenili.

Na aké trhy sa zameriavate a čo je dôvodom?
Zameriavame sa výlučne na slovenský trh, ponúkame totiž produkty a služby, ktoré majú svoje uplatnenie v každej sfére priemyslu.

Kto je váš ideálny zákazník? Aké má potreby a očakávania?
Náš ideálny zákazník je každý, kto potrebuje čokoľvek uskladniť, prepraviť, odložiť. Hľadá kvalitný, odolný a jednoduchý produkt, ktorý vydrží každodennú záťaž. Očakáva že mu daný produkt uľahčí prácu, vydrží a bude slúžiť X rokov. To je zároveň výhodou aj nevýhodou. Nemávame reklamácie ohľadom kvality produktov alebo montáže. Zákazníci sa k nám radi vracajú. Pokiaľ im prepravka, regál, skrinka “nezmizne”, nemajú dôvod na väčšie nákupy.

Zmenilo sa niečo vo vašej oblasti podnikania od doby, kedy ste začínali?
Trh sa neustále vyvíja. Tak ako sa menia potreby zákazníkov, menia sa aj regále a prepravky. Neustále sledujeme vývoj, snažíme sa predvídať smerovanie trhu a pružne reagovať na potreby zákazníkov.

V čom vnímate rozdiel medzi firmou K INVEST v roku 1997 a K INVEST v roku 2015?
Hlavným rozdielom je vyzrelosť vo všetkých sférach. Či už je to personál, produktová skladba, alebo dodávatelia. Dozreli sme vo všetkých oblastiach.

Odkiaľ čerpáte nové nápady?
Sledujeme trendy, chodíme na výstavy, vzdelávame sa. Veľa nových požiadaviek prichádza od zákazníkov. Menia sa výrobné projekty a s nimi aj očakávania zákazníkov smerom k inováciám.

V čom spočíva vaša súčasná konkurencieschopnosť? Kde vnímate svoj najsilnejší potenciál?
Za našu najväčšiu výhodu považujem pružnosť a schopnosť flexibility. Týka sa to dodávky, montáže, ale aj reakcie na neštandardné požiadavky. Preto sa zameriavame na segment malých a stredne veľkých firiem. Nevyhľadávame veľké developerské projekty. Zameriavame sa na trhy, ktorým rozumieme a kde vieme uplatniť rokmi overené skúsenosti.

Ako si predstavujete budúcnosť firmy K INVEST, kam by ste ju chceli viesť?
Bol by som rád, keby spoločnosť zostala stabilnou súčasťou trhu aspoň do vtedy do kým nás to bude baviť:)