K investe je bezpečnosť na prvom mieste

Pri návrhu priestorového usporiadania skladu, jeho konštrukcie a finálnej dispozície, je bezpečnostné hľadisko na prvom mieste. Požiadavky a potreby užívateľov zohľadňujeme so zreteľom na dodržanie bezpečnostných predpisov a pravidiel, a to najmä v prípade navrhovania poschodových skladov, ktoré umožňujú rozšíriť kapacitu skladu. Prístup na jednotlivé poschodia je zabezpečený pomocou schodiska, ktoré vytvára nový pracovný priestor a umožňuje manipuláciu so skladovaným tovarom.

V prípade, že je poschodový sklad ideálnym riešením využitia priestoru skladu, požiadajte nás o kalkuláciu. V K INVESTE vám radi navrhneme a postavíme sklad na mieru.