Pravidelná revízia regálových systémov

Dovoľujeme si Vám pripomenúť pravidelnú povinnosť prevádzkovateľov a majiteľov regálových systémov – ročnú revíziu ich celkového stavu.

Pri fyzickej revízii Vám skontrolujeme:
fyzický stav regálov a všetkých doplnkov regálov,
mieru ich prípadného poškodenia,
bezpečnostné značenie regálov,
bezpečnostné štítky regálov,
ostatné náležitosti, podľa platných STN.
Nájdené závady a poškodenia Vám zahrnieme do záverečnej správy a navrhneme Vám ich odstránenie.
Ak máte záujem o túto službu, prosím kontaktujte nás na kinvest@kinvest.sk  alebo na čisle 0903 211 449.