Naším zákazníkom sa darí.

O tom  že sa naším zákazníkom darí, svedčí aj to že mnohý z nich rozširujú či už výrobu alebo skladové priestory. U jedného z nich sme realizovali kompletnú prerábku skladu spolu s dodávkou nových paletových regálov. Kapacita starého skladu bola 2450 paletových miest. Po reorganizácii a pridaní nových regálov sa kapacita zvýšila na 3350 paletových miest.

TAJCO-paletove-regale TAJCO-paletove-regalytajco

Táto prerábka sa robila za plnej prevádzky skladu.  To si vyžadovalo úplnú koordnáciu našich prác s potrebami  zákazníka. Zvládli sme to za 20 pracovných dní.