Revízie regálových systémov, to je K INVEST

Revízie regálových systémov
Našim zákazníkom ponúkame plný servis nielen v oblasti revízie regálových systémov. Zameranie, poradenstvo, projekcia, dodávka, montáž, servis, revízie.
Pri kontrole regálovej konštrukcie  overujeme a kontrolujeme:
– zvary a pretvorenia stĺpov,
– kotevné skrutky a spojovacie prvky,
– funkčnosť stužidiel a ich rozmiestnenia podľa dokumentácie,
– stav regálových stojín a stav nosných častí,
– stav podlahy, do ktorej je regál ukotvený,
– koróziu, ktorá môže ovplyvniť nosnosť regálov,
– stav šikmého a vodorovného zavetrovania regálových stojín,
– stav valčekových a vodiacich líšt,
– ochranné prvky regálových stĺpcov.

Pravidelnou kontrolou a odstraňovaním závad predĺžite životnosť svojich regálov.

Kontaktujte nás pre vypracovanie cenovej ponuky na revíziu Vášho skladu. Volajte 0903 211 449.