S údržbou regálov radi pomôžeme

Bezpečnosť na pracovisku je téma, ktorú rieši každý zamestnávateľ. Pravidelná kontrola stavu pracovných podmienok je spôsob, ako predchádzať vzniku ohrozenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov skladu. Ak je paletový sklad udržiavaný v dobrom stave, práca v ňom je presnejšia. K najdôležitejším pilierom bezpečných pracovných podmienok patrí prevencia, údržba a kontrola. Sú to oblasti, v ktorých vám radi poskytneme odbornú spoluprácu.

Naši špecialisti z KINVESTU vám radi pomôžu so školením pracovníkov, neustálou kontrolou z hľadiska splnenia podmienok používania ako aj s údržbou, v prípade poruchy či havárie. Spolupráca s KINVESTOM inštaláciou skladu nekončí, je to začiatok dlhodobej spolupráce.