popup

Bezpečnostné zasietenie regálu

Vysoko pevnostná sieť osadená na paletovom regály.

Popis

Pri skladovaní ľahkých tovarov je možné nahradiť zadné oceľové zasietenie regálu aj bezpečnostnou sieťou. Použitá sieť musí byť určená k tomuto účelu a musí spĺňať základné bezpečnostné požiadavky.