popup

Zväčšenie kapacity haly a skladu oceľovou plošinou

Popis

Zväčšenie kapacity haly a skladu.  Zákazník využil oceľovú plošinu s dvomi nadzemnými podlažiami na vytvorenie sociálneho zázemia pre zamestnancov a zväčšenie kapacity skladu.

Oceľová plošina
Oceľová plošina – pred realizáciou sociálneho zázemia.