popup

Paletové regále

Kategórie:

Popis

Paletové regály umožňujú efektívne využívať skladovaciu plochu a  hlavne jej výšku.  Ďalšou prednosťou využívania kvalitných paletových regálov je sprehľadnenie uskladnenia tovaru.

stojka-paletoveho-regaluRegály sa skladajú z rámov a do nich zavesených nosníkov.  Výšková prestaviteľnosť po 50 mm umožňuje flexibilne reagovať na zmenu  výšky skladovanej palety.  Štandardne sa regály využívajú pre uskladnenie EUR paliet 1200×800 mm. Ich variabilita však umožňuje ukladanie aj  paliet s atypickým rozmerom.

Štandardná hĺbka rámu paletového regálu :

  • 1100 mm, 800 mm

Dĺžky nosníkov paletového regálu:

  • 1200 mm, 1825 mm, 2200 mm, 2700 mm, 3300 mm, 3600 mm.  Nosníky majú majú rôzne nosnosti. Pre výber správneho typu nás kontaktujte.

 

 

Správne zvolený počet ukladacích úrovní, typ a výška paletového rámu, výška ukladacích úrovní.
Správne zvolený počet ukladacích úrovní, typ a výška paletového rámu, výška ukladacích úrovní.

Správny výber dĺžky a nosnosti nosníkov je podstatný pre bezpečné využívanie regálov. Vďaka tomu je možné využiť paletové regále pre všetky typy skladov, logistických centier, výrobných prevádzok. Pri správne výbere typu rámu a nosníka vieme dosiahnuť najlepšie parametre pomeru cena : počet paletových miest ( výkon).

Možnosť  zmeny výšky ukladacích úrovní ( nosníkov) po 50 mm je ďalšou veľkou výhodou paletových regálov.  Umožňuje to pomerne rýchlo a jednoducho zareagovať v prípade potreby zmeny výšky skladovaných paliet.

Stavebnicová konštrukcia rámov paletových regálov  umožňuje v prípade poškodenia výmenu jednotlivých dielov za nové.

 

Naši predajcovia sú po technickej stránke vyškolený a pripravený Vám zodpovedať Vaše otázky.

Váš budúci sklad Vám:

  • zameriame
  • v spolupráci s Vami navrhneme optimálne rozloženie

ďalej:

  • dodáme vhodný typ regálov a doplnkov pre bezpečné skladovanie
  • zrealizujeme montáž
  • zrealizujeme pravidelnú ročnú revíziu v zmysle platných STN
  • v prípade potreby spravíme servis, alebo potrebné úpravy
  • zabezpečíme dostupnosť náhradných dielov

 

Pre zabezpečenie dlhodobého využívania regálov bez poškodenia môžeme použiť niektorý zo širokej palety ochranných doplnkov. Takýmito doplnkami sú ochrany stojky a rámov pred poškodením  napríklad vysokozdvižným vozíkom.

 

Ochrany stojok, rohov a celých rámov paletových regálov.
Paletové regále o ochrany stojok a zasietenie. Ochrany stojok chránia regál pred poškodením vysokozdvižným vozíkom.
Paletové regále doplnené o ochrany stojok a zasietenie. Ochrany stojok chránia regál pred poškodením vysokozdvižným vozíkom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceľové rošty ako doplnok k paletovým regálom umožňujú ukladanie atypických paliet a kusového tovaru.
Oceľové rošty ako doplnok k paletovým regálom umožňujú ukladanie atypických paliet a kusového tovaru.

Pre ukladanie atypických paliet, paliet bez lyžín alebo kusového tovaru je možné využiť oceľové rošty. Toto je najčastejšie využívaný doplnok

paletového regálu.

 

 

Bezpečnostný rošt

Pri použití správnych podpier je možné v paletových regáloch skladovať Gitterboxy, palety bez lyžín, alebo iné typy kontajnerov.

 

 

Jedným z bezpečnostných prvkov, ktoré sa využívajú v moderných skladoch je zasietenie zadnej strany paletového regálu. Slúži ako ochrana uličiek, alebo pracovísk ktoré sú v blízkosti regálu. Zabraňuje vypadnutiu tovaru z regálu a tým možnému zraneniu osôb.

Ďalším využitím bezpečnostného zasietenia je ochrana skladovaného tovaru pred prípadnou krádežou.

Tým že zasietenie je možné  bezpečne prichytiť  na stojku paletového regálu je možné jednoducho vytvoriť  sklad v sklade.  Samozrejmosťou sú kvalitné dvoj krídlové alebo posuvné brány.

 

Bezpečnostné zasietenie regálu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K ochrane tovaru na paletách, bezpečnému a presnému založeniu paliet sa využívajú dorazy.

 

V súčasnosti sú často paletové regály dopĺňané o valčekové dráhy. Tie  spolu s kvalitnými plastovými prepravkami tvoria systém zásobovania výrobných liniek  – FIFO.

Plastové prepravky s materiálom  sú na jednej strane vkladané do regálu kde sa pomocou gravitácie posúvajú smerom k výrobe. Tento spôsob zásobovania výroby pomáha zabezpečiť neprerušený prísun materiálu pre výrobu.

Aj tento systém je možné nastaviť viac-menej na mieru zákazníkovi.

 

Regály doplnené o valčekové dráhy. Využívajú sa hlavne tam kde je nutné výrobné linky neustále zásobovať vstupnými materiálmi. Spolu s plastovými prepravkami tvoria systém FIFO.

 

 

 

Regálový systém Drive In umožňuje maximálne využitie skladovacej plochy.
Regálový systém Drive In umožňuje maximálne využitie skladovacej plochy.

Systém Drive In – je jeden z najefektívnejších spôsobov využitia paletových regálov. Tam kde to skladovaný sortiment umožňuje, odporúčame jeho využitie.  Počet uskladnených paliet  je  pri porovnaní s klasickými paletovými regálmi, na rovnakej ploche, niekoľko násobne zvýšiť.