popup

Paletové regále doplnené o bezpečnostné zasietenie

Bezpečnostné zasietenie sa používa keď je potrebné zabezpečiť bezpečný pohyb za regálom. Hlavnou úlohou zasietenia je zachytiť prípadný padajúci tovar z regálu.

Popis

Bezpečnostné zasietenie paletových regálov. Siete zabraňujú pádu tovaru  z paliet.