popup

Základné rozmery

Popis

Výšky regálov,  rozmery políc