Dodávka oceľovej plošiny

Dodávka a realizácia oceľovej plošiny  – 350 m2 úložnej plochy pre palety s váhou 500 kg.