Nový sklad pre distribútora piva

Distribútor piva zariaďoval nový sklad. K invest realizoval regále pre uskladnenie 560 ks paliet EUR.