Policová galéria

Pomocou policovej galérie je možné na malej ploche docieliť úsporu priestoru a zlepšenie systému organizácie tovaru.