Kristián Krajčovič, prokurista, HERZ, spol. s r.o.

Našou snahou je priniesť slovenským inštalatérom komfort okamžitých dodávok širokého sortimentu tovaru.  Oceňujeme kvalitu dodaných riešení a prístup – nič nie je nemožné.