Dodávka a montáž konzolových regálov pre uskladnenie hutného materiálu