popup

Deliče vnútorného priestoru prepraviek – vložné nádoby

Popis

Použitím týchto vložných nádob rozdelíte vnútorný priestor prepravky 600×400 na štyri rovnaké diely.

Rozmery : 282x183x 50, 100, 150 mm