popup

Deliče vnútorného priestoru prepraviek – vložné nádoby

Popis

Vložné nádoby pre prepravku 600×400 mm.

Rozmery : 183x141x 50, 100, 150 mm.