popup

Deliče vnútorného priestoru prepraviek – vložné nádoby

Popis

Deliče slúžia k rozdeleniu prepravky 400×300 mm  na menšie, samostatne využiteľné časti.

Rozmery : 266x184x50, 100, 150 mm