popup

Dodávka nových paletových regálov + úprava existujúceho skladu.

Popis

Pre nášho zákazníka sme počas prevádzky spravili úpravu skladu a montáž nových paletových regálov. Nový sklad má kapacitu 3550 paletových miest.