popup

Drive IN regále.

Regále pre maximálne využitie skladovej plochy.

Popis

Realizácia Drive In regálov. Výška regálov 12 000 mm