popup

Oceľová plošina

Popis

Značenie uličiek na jednom z podlaží plošiny.