popup

Dodávka a montáž oceľových plošín.

Realizáciou štyroch plošín rozšíril zákazník výrobné priestory o cca 500 m2.

Popis