popup

Oceľová plošina – konštrukcia

Popis

Konštrukčné riešenie oceľových plošín umožňuje pomerne veľkú variabilitu.