popup

Oceľová plošina – DTD podlaha

Popis

Osádzanie DTD podlahy na jedno z podlaží oceľovej plošiny.