popup

Oceľová plošina

Realizácia plošiny pre umiestnenie regálov s knihami.

Popis

U zákazníka sme realizovali oceľovú plošinu s rozlohou 960 m2.